PersonalColor

DISC en Insights Discovery zijn voor velen een bekende instrumenten waarbij het gedrag van het individu in 4 gekleurde kwadranten uiteen is gezet. De twee assen laten het continuüm zien van introversie vs extraversie enerzijds en ratio vs emotie anderzijds.

Het model dat hieraan ten grondslag ligt is het resultaat van het werk van Carl Jung, de beroemde Zwitserse psychotherapeut uit het begin van de 20e eeuw.

Zelfbeeld is goed, Feedbackbeeld is beter, Combi het beste

InCC werkt met PersonalColor dat gebaseerd is op het zelfde model van Jung. Dat is prettig voor professionals die al bekend zijn met DISC en er wellicht al een assessment van hebben gedaan.

Met PersonalColor krijgt de respondent echter een eigen dashboard van waaruit hij / zij zelf respondenten kan uitnodigen met de vraag dezelfde kleurentest te maken over de hoofdrespondent.

Dit resulteert in een compleet beeld van het gedrag van de deelnemer / hoofdrespondent. In een kleurrijk rapport krijgt de deelnemer dan ook alle theoretische onderbouwing uitgelegd in combinatie met de uitgebreide toelichting op de resultaten van de online kleurentest.

Meer weten? Bel vandaag nog voor een demo: 030 888 3603