InCC Online Sales Training B2B

InCC offers a complete interactive online sales training program on StudyTube, your ‘All You Can Learn’ elearning platform.

Table of contents

1. The Sales Process (starting with ‘how to make an sales call appointment  ‘til deal closing)

2. The Sales Call (structure, types of questions & how to increase customer needs)

3. How to handle different type of customers (based on personal color: Carl Jung)

InCC is a Dutch sales training & coaching specialist.

www.studytube.nl

Teambuilding, Leiderschap & Vitaliteit

Als expert in teambuilding & leiderschap vormt het bureau van Richard Hulshof een mooie aanvulling op het InCC trainingsconcept. Waar InCC focus heeft op verkoopteams, richt Hulshof zich op het senior management. 

www.hulshoftcp.com

Personalcolor

Binnen het InCC verkooptrainingsconcept werken wij met de online gedragskleurentest van personalcolor.

Deze online kleurentest verschaft professionals inzage in hun persoonlijke voorkeursgedrag, uiteengezet naar introvert versus extravert respectievelijk taakgericht versus mensgericht gedrag.

De test is gebaseerd op het werk van de alom bekende theorie van de Zwitserse psychotherapeut Carl Jung.

Kleuren in de praktijk: Wolf of Wallstreet

Vanuit InCC leiden wij de professional op om klantgedrag te leren herkennen en hierop effectief aan te sluiten.

De theorie van Carl Jung biedt hierin een toegankelijk theoretisch kader.

Hoe herken je klantgedrag?

Dit is in de video hiernaast uitgelegd aan de hand van een scene uit de Wolf of Wallstreet.

Compleet zelfbeeld verkoper

Door de ‘nulmeting’ van personal color kunnen professionele verkopers die in direct contact staan met klanten en prospects hun effectiviteit vergroten. De kracht van de test zit mede in de 360 graden feedback.

Hoe werkt personalcolor?

  •  de online kleurentest bestaat uit 30 meerkeuzevragen en twee open vragen.
  • Als sales professional doe je eerst zelf de test, dit duurt ongeveer 15 minuten. Hieruit ontstaat in de rapportage je zelfbeeld. Hoe zie jij jezelf?
  • Na inloggen in de online kleurentest website nodigt de commerciële professional binnen zijn netwerk (zowel privé als zakelijk) contacten uit om dezelfde test te maken over hem of haar. In de rapportage krijg je te zien hoe de Directe omgeving het gedrag van de sales professional ervaart.

PEER Talent Development helpt organisaties met het herkennen, erkennen en ontwikkelen van hun talenten en leiders.

Dit doen we door organisaties te adviseren en talenten, leiders en teams te trainen en te coachen. Dit creëert een sterkere band tussen de werknemer, werkgever en de organisatie, vergroot de impact van medewerkers en brengt en houdt organisaties in beweging.

Een sterke en persoonlijke relatie met onze klanten en een hoge mate van professionaliteit en effectiviteit van ons advies, trainingen en coaching staan hierbij centraal.

http://www.peertd.nl/